Vederlagsfri Fysioterapi

Vi tilbyder både individuel behandling og holdtræning til personer på forskellige funktionsniveauer samt ordinerede hjemmebehandlinger.

Vederlagsfri fysioterapi betyder, at børn og voksne med bestemte lidelser har mulighed for at få dækket deres udgifter fra det offentlige.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi er målrettet personer med svært fysisk handicap eller specialdiagnoser indenfor progressive sygdomme. Vederlagsfri fysioterapi kan kun gives efter speciel henvisning, som udstedes af egen læge eller anden speciallæge.

Formålet med den vederlagsfrie fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner.

Vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

  • Man har et svært fysisk handicap
  • Tilstanden er varig
  • Man har en diagnose, som er opfattet af diagnoselisten

Vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom

For at blive henvist til vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom skal personen opfylde alle følgende henvisningskriterier:

  • Man har en funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom
  • Tilstanden er varig
  • Man har en diagnose, som på diagnoselisten er klassificeret som en progressiv sygdom
  • Diagnosen er stillet af sygehusafdeling eller speciallæge i neurologi, reumatologi eller andet relevant speciale

Er du i tvivl om, du er omfattet af vederlagsfri fysioterapi, så skal du henvende dig til egen læge eller speciallæge.

Se evt. mere her på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/planlaegning/praksisomraadet/fysioterapeuter/vederlagsfri-fysioterapi

Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi: http://www.sst.dk/~/media/4EEBFE6F9AA946B4ABA729CCDFABEFA9.ashx